(v.l.) Bgm. Hans Mummert und Michael Mayr vom Bergknappen-Verein Penzberg bei der Enthüllung der Seilbahnskulptur
(Bild: K. Balthasar)

© Bergknappen-Verein Penzberg OB e.V. 2007