(v.l.) Günther Ludwig und Karl Balthasar
Söhne der ehemaligen Bergwerksdirektoren
(Bild: K. Balthasar)

© Bergknappen-Verein Penzberg OB e.V. 2007